26/7/12

Γαλλικό μοντέλο για απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Αναπόφευκτη την αύξηση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος, ιδιαίτερα στις χαμηλές κατηγορίες ως 800kWh το τετράμηνο φαίνεται πως θεωρεί η ΡΑΕ και προτείνει την υιοθέτηση του γαλλικού μοντέλου απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού με πώληση λιγνιτικής και ενδεχομένως υδροηλεκτρικής παραγωγής αντί της πώλησης μονάδων, καθώς και σειρά μέτρων για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τον περιορισμό της τελικής επιβάρυνσης του καταναλωτή.

Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνει είναι η θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αναπροσαρμογής των τιμών του ρεύματος ανά εξάμηνο, η μείωση της φορολόγησης στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ο διαχωρισμός των τελών υπέρ τρίτων από τα τιμολόγια ηλεκτρισμού κ.λπ., αλλά και η υποχρέωση όσων αγοράζουν τη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ να πωλούν απευθείας στους μεγάλους καταναλωτές σε χαμηλές τιμές.

Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προτείνει την αναθεώρηση των κινήτρων σε όλα τα επίπεδα, πράγμα που οδηγεί σε μείωση των εγγυημένων τιμών. Οι προτάσεις, που δημοσιοποίησε χθες η ΡΑΕ και τις οποίες έχει ήδη υποβάλει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος- Ενέργειας, προβλέπουν μεταξύ άλλων:

Χονδρική Αγορά Ηλεκτρισμού

Υιοθέτηση του γαλλικού μοντέλου απελευθέρωσης της αγοράς (ΝΟΜΕ) με πώληση λιγνιτικής και ενδεχομένως υδροηλεκτρικής παραγωγής και υποχρέωση αυτών που θα την αγοράζουν να τη διαθέτουν σε πελάτες λιανικής με χαμηλότερα τιμολόγια.

Η δημοπράτηση της παραγωγής θα γίνεται με προθεσμιακά συμβόλαια. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι η πώληση της παραγωγής λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι συμβατή με την εξεταζόμενη από την κυβέρνηση πώληση παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ.

Σταδιακή κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης του μεταβλητού κόστους, όπως αυτό ισχύει σήμερα -δηλαδή του εγγυημένου εσόδου που εισπράττουν οι ιδιώτες παραγωγοί ηλεκτρισμού- κατά τη μεταβατική περίοδο απελευθέρωσης της λιγνιτικής αγοράς.

«Πρέπει να αρθούν τα κίνητρα εκείνα που ωθούν τους παραγωγούς σε συστηματική χρήση/κατάχρηση του κανόνα που δίνει τη δυνατότητα υποβολής προσφορών κάτω του ελάχιστου μεταβλητού κόστους για το 30% της ισχύος», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΡΑΕ. Επανασχεδιασμός του Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή μείωση των συντελεστών φόρτισης των θερμικών μονάδων.

Κατάρτιση λεπτομερούς Κώδικα Διαχείρισης Υδροηλεκτρικών Σταθμών και Υδάτινων Πόρων και δημιουργία μέσα στο 2012 Φορέα Κάλυψης και Φορέα Εκκαθάρισης για το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών της αγοράς.

Επανεξέταση των οικονομικών κινήτρων και των μηχανισμών στήριξης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και των διαδικασιών υλοποίησης μονάδων ΑΠΕ αλλά και των ποσοτικών στόχων ανάλογα με την τεχνολογική ωριμότητα και τη διείσδυση των διαφόρων ΑΠΕ ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι με ταυτόχρονη συγκράτηση της περαιτέρω αύξησης του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), όπως έχει μετονομαστεί το τέλος υπέρ ΑΠΕ. Η πρόταση προιωνίζεται μειώσεις στις εγγυημένες τιμές που εισπράττουν οι παραγωγοί πράσινης ενέργειας, καθώς και άλλες αλλαγές.

Μελέτη

Στο κείμενό της η ΡΑΕ επικαλείται μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την πρόσβαση τρίτων στις μονάδες χαμηλού κόστους της ΔΕΗ, η οποία προτείνει μεταξύ άλλων και την πώληση λιγνιτικής ή υδροηλεκτρικής παραγωγής απευθείας στους καταναλωτές της υψηλής τάσης, δηλαδή στις βιομηχανίες.

Η ίδια μελέτη προβλέπει αύξηση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από 1-1-2013 λόγω της ενσωμάτωσης του πλήρους κόστους από τα δικαιώματα της εκπομπής ρύπων από τις λιγνιτικές μονάδες και την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου με συνέπεια την αύξηση των τιμών του ρεύματος στη λιανική, εφόσον αυτές πρέπει να προσαρμοστούν στις τιμές χονδρικής.

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι από τον Ιούλιο 2013, βάσει του νόμου 4001/2011 απελευθερώνονται πλήρως τα τιμολόγια στη χαμηλή τάση (οικιακά και επαγγελματικά), επισημαίνοντας ότι δεν είναι βέβαιο τι ακριβώς τιμολόγια θα προκύψουν λόγω του ρόλου του Δημοσίου ως βασικού μετόχου της ΔΕΗ.

Αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ «βλέπει» η ΡΑΕ

Για τα τιμολόγια ρεύματος, η ΡΑΕ προτείνει:

Ενσωμάτωση της κλίμακας οικιακής κατανάλωσης 0-800 Kwh στις επόμενες κλίμακες, καθώς και εξομάλυνση του τρόπου κατανομής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών, με σκοπό να καταργηθούν οι στρεβλώσεις.

Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού αναπροσαρμογής ανά εξάμηνο του ανταγωνιστικού σκέλους των ρυθμιζόμενων τιμολογίων της ΔΕΗ στο κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς με στόχο την έγκαιρη επικαιροποίηση των τιμολογίων ανάλογα με τις τρέχουσες τιμές των καυσίμων.

Πλήρης απεμπλοκή των δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών υπέρ τρίτων (δημοτικός φόρος και τέλη, ΕΕΤΗΔΕ, τέλος ΕΡΤ, ΔΕΤΕ κ.λπ. Η μη καταβολή των πληρωμών υπέρ τρίτων δεν πρέπει να συνδέεται με την απειλή διακοπής του ρεύματος.

Μείωση των Ειδικών Φόρων στο φυσικό αέριο, το πετρέλαιο ηλεκτροπαραγωγής, και την ηλεκτρική ενέργεια.

Για την καλύτερη διαχείριση της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, με το τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας και τους ανεξόφλητους λογαριασμούς, η ΡΑΕ προτείνει να ληφθούν μέτρα όπως η καθιέρωση ημερήσιας εκκαθάρισης των εισαγωγών-εξαγωγών και η εβδομαδιαία εκκαθάριση των συναλλαγών προμηθευτών.

Επίσης, προτείνει τη διαχείριση διμερών συμβολαίων, όπως οι προθεσμιακές συμβάσεις που θα δημοπρατηθούν κλπ.

Ιδιαίτερα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των καταναλωτών η ΡΑΕ τάσσεται υπέρ της επανεξέτασης τόσο του περιεχομένου, όσο και του τρόπου κατανομής του κόστους των ΥΚΩ.

Η πρόταση της ΡΑΕ περιλαμβάνει και τον οδικό χάρτη για την προοδευτική μετάβαση στο Target Model, το μοντέλο αγοράς που σταδιακά θα ισχύσει στην Ε.Ε. από το 2014 βάσει σχετικής οδηγίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΠΟΡΙΕΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑ με στυλ... οικολογικό!

ΨΑΧΝΕΙΣ ΚΑΤΙ;

FOLLOW BY EMAIL