14/11/13

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "50/50 max"

Ολοκληρώθηκε η 2η προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Euronet «50/50max - Επέκταση της πρωτοβουλίας 50/50: "ξεκλειδώνουμε" τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια», που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη με την συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης που είναι εταίρος στο πρόγραμμα.

Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκε μεταξύ άλλων η πρόοδος εργασιών που έχει πραγματοποιηθεί εκ μέρους των 16 εταίρων από χώρες της Ευρώπης. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ανάπτυξη - δημιουργία ενός δικτύου 500 σχολείων και 48 ακόμη άλλων δημόσιων κτιρίων στην Ευρώπη, με στόχο την εξοικονόμηση της ενέργειας μέσω της αλλαγής της καθημερινής συμπεριφοράς των χρηστών τους.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Περιφέρεια Κρήτης εντάσσει στο ευρωπαϊκό αυτό δίκτυο 100 σχολεία της Κρήτης (δημοτικά- γυμνάσια- λύκεια), καθώς και 6 ακόμη δημόσια κτίρια. Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί το Συντονιστή Εταίρο για το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών που αφορούν στην εφαρμογή της μεθοδολογίας του προγράμματος στο σύνολο των 500 σχολείων στην Ευρώπη.

Στη συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Euronet 50/50 max βασικός άξονας συζήτησης αποτέλεσε επίσης η ουσιαστική συμβολή των εταίρων μέσω των στρατηγικών που μπορούν να αναπτύξουν τόσο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2020 αναφορικά με την εξοικονόμηση της ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε στη συνάντηση εργασίας η Συντονίστρια του προγράμματος Euronet 50/50 max, Δρ Ε. Χατζηγιάννη, Αν. Προϊσταμένη Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΠΟΡΙΕΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑ με στυλ... οικολογικό!

ΨΑΧΝΕΙΣ ΚΑΤΙ;