20/10/11

Ο

Οικιακή συμπαραγωγή ενέργειας
Τα συστήματα συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική και θερμική ενέργεια σε ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο σύστημα. Ένα τέτοιο σύστημα όχι μόνο καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης μιας κατοικίας, αλλά και τις ανάγκες της σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα συστήματα συμπαραγωγής μπορεί να λειτουργήσουν με διάφορα καύσιμα (πετρέλαιο, αέριο, βιομάζα). Οι νέες μονάδες για οικιακή χρήση πάντως χρησιμοποιούν συνήθως φυσικό αέριο.

Οικολογία
H Οικολογία αποτελεί κλάδο των Φυσικών Επιστημών. Είναι η μελέτη του μεγέθους και της διάδοσης των πληθυσμών των ζώντων οργανισμών, καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι ιδιότητες αυτές επηρεάζονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους. Ο όρος oekologie δημιουργήθηκε στα 1866 από το Γερμανό βιολόγο Ernst Haeckel, από τις ελληνικές λέξεις οίκος και λόγος και σημαίνει "μελέτη του φυσικού οίκου".

Οικοσύστημα
Κάθε σύστημα των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων μιας περιοχής ονομάζεται οικοσύστημα. Το σύστημα αυτό αποτελείται από δύο κύρια τμήματα: 1) Το σύνολο των ζωντανών οργανισμών, δηλαδή την βιοκοινότητα και 2) Το σύνολο των μη ζωντανών παραγόντων, τον βιότοπο. Τον αποτελούν στοιχεία όπως το έδαφος, το νερό, η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία κτλ.

Όξινη βροχή
Βροχή που περιέχει διάφορα οξέα, τα οποία δημιουργούνται από την καύση των συμβατικών καυσίμων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΠΟΡΙΕΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑ με στυλ... οικολογικό!

ΨΑΧΝΕΙΣ ΚΑΤΙ;